Close up portrait happy sincere middle aged elderly retired family couple making heart gesture

Uchwała NSA w sprawie darowizn od rodziny na niekorzyść podatników

Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę, która stwierdza, że otrzymanie gotówki od najbliższej rodziny (czyli syna, córki, żony, wnuków, dziadków itd.) i jej wpłacenie na własne konto bankowe pozbawia obdarowanego prawa do nielimitowanego zwolnienia podatkowego.

NSA zajął się problemem na wniosek rzecznika praw obywatelskich. Rzecznik zwrócił uwagę na to, że obywatele nie wiedzą, czy mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego w przypadku otrzymania darowizny gotówką, a następnie wpłacenia jej na swoje konto.

Sąd uznał, wbrew stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Prokuratora Generalnego, że jeśli pieniądze były przekazane bezpośrednio z ręki do ręki, obdarowany musi zapłacić podatek od nich, nawet jeśli pieniądze wpłaci na swoje konto.

Aby uniknąć podatku od darowizny dla najbliższej rodziny, należy spełnić łącznie dwa warunki:

  • zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania
  • udokumentować otrzymanie pieniędzy dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”

Ta strona używa plików cookies.
Zapoznaj się z Naszą polityką prywatności.