Konto firmy na e-Urzędzie Skarbowym

Co to jest konto organizacji?

Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym to konto przypisane konkretnej jednostce organizacyjnej, bez względu na jej formę prawną, np.:

 • spółce kapitałowej lub osobowej,
 • stowarzyszeniu,
 • fundacji,
 • spółdzielni.

Organizacja musi posiadać identyfikator podatkowy NIP.

Wnioskowanie o przyznanie dostępu do konta organizacji

Dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym przyznawany jest osobie fizycznej, posiadającej PESEL:

 • na podstawie wniosku złożonego przez organizację do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Wniosek powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentacji organizacji lub pełnomocnik ogólny.
 • za pośrednictwem usługi na koncie organizacji w e-US, dostępnej dla użytkownika konta organizacji z dostępem rozszerzonym.

Co musi zawierać wniosek o przyznanie dostępu do konta organizacji?

 • pełną nazwę, NIP i adres siedziby organizacji,
 • pierwsze imię, nazwisko i PESEL osoby fizycznej, której mamy udzielić dostępu,
 • informację o zakresie uprawnień dla użytkownika (dostęp podstawowy lub rozszerzony).

Dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym działa od momentu zarejestrowania wniosku o przyznanie tego dostępu.

Rodzaje dostępu do konta organizacji:

 • UKO z dostępem podstawowym,
 • UKO z dostępem rozszerzonym.

Użytkownik z dostępem podstawowym może wykonywać wszystkie czynności w e-Urzędzie Skarbowym.

Użytkownik z dostępem rozszerzonym może wykonywać wszystkie czynności w e-Urzędzie Skarbowym oraz dodatkowo nadawać i odbierać innym użytkownikom dostęp do konta organizacji za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.

Jakie uprawnienia ma użytkownik konta organizacji?

Użytkownik może:

 • wyrażać i cofać zgodę na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym,
 • odbierać pisma doręczane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym,
 • składać pisma, wnioski, zawiadomienia,
 • przeglądać dane rejestracyjne oraz dokumenty,
 • przeglądać salda i rozliczenia
 • wygenerować raport o sytuacji podatkowej organizacji – Raport podatnika

Wniosek o przyznanie lub odebranie dostępu można pobrać ze strony https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/konto-organizacji/co-to-jest-konto-organizacji

Szczegółowe informacje wraz z instrukcją znaleźć można tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=66irFl4Yv0w

Źródło: www.podatki.gov.pl

Ta strona używa plików cookies.
Zapoznaj się z Naszą polityką prywatności.