Rząd planuje zmiany w składce zdrowotnej

Od stycznia 2025 roku mają zmienić się zasady opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Wysokość składki uzależniona ma być od wybranej formy opodatkowania. Rząd szacuje, że na zmianach zyska 93% wszystkich przedsiębiorców PIT.

SKALA PODATKOWA:

Składka będzie wynosić 9% z 75% płacy minimalnej czyli około 310 zł miesięcznie (w warunkach roku 2025).

Rząd zapowiada, że  nie będą wymagane żadne dodatkowe rozliczenia, czy ewidencje, nie będzie płacenia składki od zbywanych środków trwałych. Wysokość składki będzie stała, niezależna od osiąganego dochodu dla przedsiębiorców, dla pracowników etatowych pozostanie bez zmiany.

PODATEK LINIOWY:

  • przedsiębiorcy, których dochody miesięczne nie przekroczą 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotną, taką samą jak osoby rozliczające się na skali podatkowej tj. w wysokości 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia.
  • Osoby, których dochody przekroczą 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od nadwyżki uzyskanych dochodów powyżej 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Rząd deklaruje, że umożliwi również tym przedsiębiorcom niewykazywanie dochodu ze zbycia środka trwałego. Zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT.

RYCZAŁT:

  • przedsiębiorcy na ryczałcie, którzy uzyskają przychody miesięczne w wysokości nieprzekraczającej 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia , tj. koło 310 zł miesięcznie (w warunkach roku 2025)
  • w zakresie przychodów przekraczających 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przedsiębiorcy na ryczałcie zapłacą 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia oraz 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

KARTA PODATKOWA:

Składka będzie wynosić 9% z 75% płacy minimalnej.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Ta strona używa plików cookies.
Zapoznaj się z Naszą polityką prywatności.