E-doręczenia ponownie przesunięte w czasie

Ministerstwo Cyfryzacji, na wniosek zainteresowanych podmiotów, zdecydowało o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na 30 grudnia 2023 r. Dodatkowo ministerstwo wystąpi z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia na 1 stycznia 2025 r.

Organizacje zrzeszające podmioty publiczne i zawody zaufania publicznego podkreślają, że potrzeba więcej czasu na wdrożenie nowego rozwiązania oraz przygotowanie wewnętrznych regulacji dotyczących obiegu korespondencji. Serwis prawo.pl podaje, że z nieoficjalnych informacji wynika, że operatorowi zabrakło czasu – system nie jest jeszcze w pełni przygotowany.

Przesunięcie terminu obywać się będzie dwuetapowo – najpierw komunikatem ministra do 30 grudnia br., a następnie nowelizacją ustawy (jeśli przyjmie ją parlament) do maksymalnie 1 stycznia 2025 r

Czym jest system e-doręczeń? E-doręczenia to cyfrowa forma komunikacji obywateli oraz przedsiębiorców z administracją publiczną. Nowa forma ma być równoważna z dotychczasową przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub z doręczeniem osobistym.

Ta strona używa plików cookies.
Zapoznaj się z Naszą polityką prywatności.